انواع بافت صنایع دستی ایران

کپوبافی با کاموا | فروش صنایع دستی با قابلیت های بالا و تنوع زیاد

کپوچیست؟کپو محصولی است که از تلفیق برگ درخت نخل و علف هرز خاصی که اطراف دزفول می روید تهیه می شود.کپوبافی با پیچیدن برگ خرما به دور نی های مردابی به شکل فتیله ا

بیشتر بخوانید

صنایع دستی ایران | مرکز صادرات صنایع دستی ایران

صنایع دستی ایران به دهها مورد می رسد. در هر بخشی صنعت کارانی هستند که کارهای ارزنده و در خور توجهی انجام می دهند. اگر طبقه بندی صنایع دستی ایران را انجام دهیم می توانیم از صنایع دستی چوبی، صنایع دستی نساجی، صنایع دستی سفال گری، صنایع دستی بافت، صنایع دستی آبگینه و غیره نام برد. هر استانی در ایران، به یکی از صنایع دستی معروف است. برای نمونه چاقوی زنجان، کپوی خوزستان، فیروزه کاری خراسان، سفال همدان و … این استان ها هر کدام، مراکز صادرات صنایع دستی می باشند. یکی از صنایع دستی که طرفداران خوبی دارد، صنایع دستی چوبی ایران است. این صنعت نه فقط در خود کشور که به بیرون از مرزها فرستاده می شود. 

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید